DATA

Většina technických řešení, realizovaných v rámci Smart City projektů je postavena na sběru dat, jejich analýze a následném využívání informací, které se z velkého množství dat získávají. Data jsou základní komponentou většiny chytrých řešení a přístup k nim je zásadní.

Hlavním cílem pracovní skupiny Data je rozvoj a podpora projektů zaměřených na identifikaci datových zdrojů na území kraje i v jednotlivých městech, datovou analýzu a zpracování dat, uchovávání dat, nebo jejich otevírání laické i odborné veřejnosti. Důležitým tématem činnosti komise je také tvorba doporučení a metodik v oblasti veřejného nakládání s daty a osvětové aktivity zaměřené na zvýšení povědomí o významu dat a možnostech jejich praktického využití.

V neposlední řadě se pozornost této pracovní skupiny zaměřuje na otázky podpory rozvoje infrastruktur pro přenos dat a datové bezpečnosti.

Tématické okruhy, které aktuálně řeší pracovní skupina

  • Analýza datových zdrojů
  • BigData infrastruktůra a zpracování dat
  • Nakládání s daty, OpenDat
  • Infrastruktura pro přenos dat, IoT
  • Uchovávání a bezpečnost dat