ENERGETICKÉ ÚSPORY

Energetické úspory jsou dnes zásadním tématem. Energetika se mění a nové technologie přinášejí inovativní a účinnější řešení. Kraje díky tomu mohou významně přispět ke snížení spotřeby energií a k naplnění národních cílů energetických úspor. Díky významu tohoto tématu se v oblasti energetických úspor nabízí řada zajímavých možností financování jednotlivých záměrů. Jen v oblasti dotačních programů jsou na energetické úspory připraveny desítky miliard korun, což může ve výsledku generovat celkové investice ve výši přes 200 miliard korun.

Pracovní skupina se zaměřuje nejen na efektivní využití dotačních prostředků, pro podporu snižování energetické náročnosti, ale snaží se najít cesty a řešení pro realizaci dlouhodobě udržitelných energetických projektů i v malých obcích a podnicích. Projekty zaměřené na energetické úspory mohou pomoct nastartovat investice, aktivovat soukromý kapitál, rozhýbat ekonomiku regionu a zásadním způsobem podpořit inovaci produktů a služeb regionálních podniků. Snažíme se o kumulaci know-how v oblastech plánování, implementaci, financování a vyhodnocení přínosů projektů zaměřených na energetické úspory.

Stávající tématické okruhy pracovní skupiny

  • Veřejné osvětlení
  • Energetická efektivita budov
  • Rozvoj alternativních zdrojů energie a management